Đối với vị CEO của Tiki, khởi nghiệp là một quá trình dai dẳng và bền bỉ, vì thế vị CEO này đánh giá cao các startup luôn chăm chỉ và có sự bền bỉ, đi lên từng bước một.